Κεφαλλονιά: η πραγματική θέση της Ομηρικής Ιθάκης

Συγγραφέας: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΛΤΕΡΡΑΣ
Εισαγωγή – Σχόλια: ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΗ
ISBN: 978-618-5500-14-6, Σελίδες: 178, Σχήμα: 16Χ23,5

12,72 

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου 

Το βιβλίο του Γεράσιμου Βολτερρά «Η Ομηρική Ιθάκη, ήτοι κριτική μελέτη δι’ ης αποδεικνύεται ότι η Παλική είναι η Ομηρική Ιθάκη» αποτελεί μία εμπεριστατωμένη μελέτη, η οποία αφορά στην εύρεση της Ομηρικής Ιθάκης και καταλήγει στην ταύτισή της με τη σημερινή Παλική χερσόνησο της Κεφαλλονιάς.
Δημοσιευμένο το 1903, είναι φυσικό να ξενίζει τον αναγνώστη με τη γλώσσα του. Προς τούτο και η επανέκδοσή του στην καθομιλουμένη γλώσσα, με μια πιο ελεύθερη απόδοση και προσθήκη σχολίων, όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η διατριβή του συγγραφέα. [...]
Σκοπός της εργασίας του Βολτερρά στο βιβλίο αυτό ήταν αφενός η αναίρεση της θεωρίας του Δαίρπφελδ, ο οποίος υποστήριζε ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η σημερινή Λευκάδα, και αφετέρου η τεκμηρίωση της άποψής του ότι η Ομηρική Ιθάκη έπρεπε να αναζητηθεί «εις τας υπωρείας του βουνού της Εξωγής, παρά τον λόφον των Πηλικάτων, και ουχί εις το λεγόμενον φρούριον του Οδυσσέως, το οποίον κείται επί λόφου αποκρήμνου, ένθα μόνον αετοί θα ήτο δυνατόν να περιφέρονται, ουχί δε και άνδρες Ιθακήσιοι, καλούμενοι εις αγοράν παρά του Τηλεμάχου».

Κοινοποιήστε: Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email